6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Nasze Święto – Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2 maja rozsiani po całym świecie rodacy obchodzą swoje święto. To Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Połączony także z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, którego pomysłodawcą jest pochodzący z Wilna- jak nasz patron hetman Karol Jan Chodkiewicz- historyk Leszek Rodziewicz.
Obecnie poza granicami Ojczyzny mieszka około 20-milionowa rzesza Polaków i Polek. Żyjemy- co pięknie opisała noblistka Maria Konopnicka „Na wyraju”, lecz w sercach mamy orzełka.
Ciężko pracujemy, kształcimy swoje dzieci w Polskich Szkołach Sobotnich, aby pielęgnować wśród młodego pokolenia urodzonego w południowym Londynie polskość.

Dlatego w podziękowaniu za przywiązanie do polskości, za wierność, za wkład i dorobek ustanowiony został Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

"Katechizm młodej Polki". Recytuje uczennica Zuzanna Abdi
"Katechizm młodego Polaka". Recytuje uczeń Oskar Vibaharan.

Polskość niech trwa, lecz aby utrzymać tożsamość poza granicami, kraju należy zespolić trzy główne elementy: rodzina, PSS im hetmana K.J. Chodkiewicza i kościół np.: parafia Jezusa Miłosiernego.

Właśnie tak najlepiej jest szlifować mocno, jak szlachetny kamień trwale swoją tożsamość. Dlatego, że jesteśmy Polakami i chcemy takimi pozostać.
Dzięki polskiemu szkolnictwu w naszej szkole na Olivier Grove 6 zachowamy korzenie. Wspaniałą ponad 1000- letnią polską kulturę. Nasz język. Polska Szkoła Sobotnia im. Hetmana Karola Jana Chodkiewicza ma właśnie taką misję i cele. Łącząc to wszystkie wartości urzeczywistniamy tworzenie silnej wspólnoty na Olivier Grove 6. Od 1950 roku i niech tak trwa dalej.
Co więcej, możemy tak ubogacić Wielką Brytanię będącą częścią niesamowitej łacińskiej cywilizacji zachodniej. Sam nasz szkolny patron, wielki rodak święty Jan Paweł II powiedział „Ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią tradycję, mogą wnieść wiele w życie każdego kraju”- pielgrzymując Australię w 1986 roku.
Znakomicie odzwierciedla misje i cele piękny wiersz Władysława Bełzy z początku XX wieku. Ponad pokoleniowy i dla każdego czasu. Swoisty „Katechizm młodego Polaka”.
Bardzo proszę, popatrzcie drodzy czytelnicy. Posłuchajcie dzieci z Soplicowa na Olivier Grove 6 !!!!
Ich moc ducha płynącą polskich serc!!!

Autor:
Grzegorz Ostrożański

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.