6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

“Jak Wróbelek Elemelek…” -Teatr TRIP

Teatr TRIP zawitał do naszej szkoły 1-go grudnia z przedstawieniem „Jak Wróbelek Elemelek…”. Przedstawienie oparte na znanych dzieciom wierszach, wzbudziło ich zachwyt. Dzieci mogły również zobaczyć jak aktorzy przygotowują się do pracy. W krótkich warsztatach aktorzy zwrócili uwagę dzieci na to jak ważna jest nauka wierszy na pamięć, gdyż pomaga nam to w lepszym zapamiętywaniu innej wiedzy oraz jak ważny jest sposób w jaki recytujemy wiersze.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.