6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Naprawa dachu i zabezpieczenie sali

Budowa sali parafialnej przez parafian, jak i rodziców pierwszych uczniów naszej szkoły
Budowa sali parafialnej przez parafian, jak i rodziców pierwszych uczniów naszej szkoły

Szkoła Polska jest wyjątkowym miejscem w życiu każdego z nas, szczególnie kiedy jesteśmy poza granicami ojczyzny. Istnienie działalność i bezpieczeństwo szkoły to wielki wkład i zasługa rodziców.

Dzięki staraniom i ofiarności naszego społeczeństwa łącznie z założycielem ks. Prałatem Walerianem Gajeckim szkoła została założona i rozwija się po dziś.

Nasza placówka przy Oliver Grove jest przykładem wiary i patriotyzmu, gdzie rodacy poświęcali swój cenny czas i własne ciężko zarobione pieniądze, w rozbudowę i rozwój nauki i kultury.

W tym miejscu dumnie funkcjonuje nie tylko szkoła, lecz również klub „Polonia” oraz Zespół pieśni i tańca „Karolinka”.

Naprawa dachu i zabezpieczenie sali zdjecie 3
Naprawa dachu i zabezpieczenie sali zdjecie 1
Naprawa dachu i zabezpieczenie sali zdjecie 4

Jesteśmy obecnie świadkami, że dzieło powojennego pokolenia Polaków jest nadal kontynuowane. W sobotę 29 października doświadczyliśmy tego.

W odpowiedzi na przekazaną przez Księdza Proboszcza informację o złym stanie dachu Sali parafialnej, Panowie: Lucjan Grzybek, Sylwester Cybula, Grzegorz Ostrożański, Krzysztof Zajko i Piotr Zamojski, pod przewodnictwem Powiernika pana Marka Kondrackiego, ciężko pracowali od rana do godziny 18.00. W wolną od pracy sobotę!

Co więcej, własnym kosztem, osobistym poświęceniem czasu zabezpieczyli cieknący dach, usunęli muł, mech, zanieczyszczenia blokujące rynny i obciążające zadaszenie. Wzmocnili materiały na strychu, które należało wesprzeć, aby było bezpiecznie. Naprawili i zabezpieczyli uszkodzone przewody elektryczne.

Nie tylko oni, także ich dzieci pomagały sprzątać cały brud z dachu, a było tego dużo.

Wymienieni wyżej panowie są godni naśladowania. Pokazali, że kolejne pokolenie polskiej emigracji na Olivier Grove chce kontynuować dzieło zapoczątkowane przez generację Andersa i założyciela szkoły proboszcza Waleriana Gajeckiego.

Chcemy bardzo wszystkim dzielnym Panom podziękować za ten jakże budujący odzew na potrzebę ratowania miejsca, które jest naszą Małą Ojczyzną. Składamy z głębi serca płynące ogromne podziękowania.

Z Poważaniem
Zarząd Szkoły:
Ewa Nalewajko
Barbara Trzebiatowska
Marta Czarnecka

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.