6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN A-LEVEL?

Egzamin składa się z trzech części (z trzech papierów egzaminacyjnych):

Paper I (Reading and writing):Egzamin z czytania ze zrozumieniem i pisania.

Co jest oceniane:
Aspekty społeczeństwa polskojęzycznego: przeszłe i aktualne trendy.
Aspekty społeczeństwa polskojęzycznego: problemy przeszłe i aktualne.
Kultura artystyczna w polskojęzycznej przeszłości i teraźniejszości.
Aspekty życia politycznego w przeszłości i teraźniejszości polskojęzycznego świata.
Gramatyka.
Indywidualny projekt badawczy (jeden z czterech podtematów).

Pytania:
Czytanie i odpowiadanie na różne teksty napisane w różnych celach, zaczerpnięte z wielu autentycznych źródeł i dostosowane w razie potrzeby. Materiał będzie zawierał złożoną treść merytoryczną i abstrakcyjną, a pytania będą dotyczyć głównych punktów, treści i szczegółów.
Wszystkie pytania są w języku polskim, na które należy odpowiedzieć niewerbalnie lub w języku polskim (35 punktów)
Tłumaczenie na język angielski: fragment min. 100 słów (10 punktów).
Brak dostępu do słownika podczas egzaminu.
Indywidualny projekt badawczy: czytanie i pisemna odpowiedź na pytanie oparte na źródle w języku docelowym na jeden z tematów badawczych opublikowanych w specyfikacji. Studenci będą musieli wykorzystywać informacje ze źródła oraz wiedzę zdobytą w ramach własnych badań (40 punktów).
Brak dostępu do materiałów badawczych lub słowników podczas egzaminu.
Studenci powinni napisać około 300 słów do eseju na temat projektu badawczego.

Paper II (Writing): Egzamin pisemny:

Co jest oceniane:
Uczniowie musza napisać dwa eseje na podstawie podanych lektur i filmów. Musza przygotować się do egzaminu , wybierając jedna z lektur i jeden film albo dwie lektury z listy zamieszczonej w specyfikacji.
Gramatyka.

Pytania:
Wszystkie pytania będą wymagały krytycznej oceny pojęć i zagadnień poruszanych w pracy oraz krytycznej i analitycznej odpowiedzi na takie cechy, jak forma i technika prezentacji, adekwatne do badanej pracy (np. efekt głosu narracyjnego w tekście prozy lub pracy kamery w filmie).
Brak dostępu do tekstów lub filmów podczas oceny.
Brak dostępu do słownika podczas egzaminu.
Uczniowie powinni napisać około 300 słów w eseju.

Paper III (Listening, reading and writing): Egzamin ze słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania.

Co jest oceniane:
Aspekty społeczeństwa polskojęzycznego: przeszłe i aktualne trendy.
Aspekty społeczeństwa polskojęzycznego: problemy przeszłe i aktualne.
Kultura artystyczna w polskojęzycznej przeszłości i teraźniejszości.
Aspekty życia politycznego w polskojęzycznej przeszłości i teraźniejszości.
Gramatyka.

Pytania:
Słuchanie i reagowanie na wypowiedziane fragmenty z różnych kontekstów i źródeł obejmujących różne nagrania. Materiał będzie zawierał złożoną treść merytoryczną i abstrakcyjną, a pytania będą dotyczyć głównych punktów, treści i szczegółów. Wykorzystane zostaną nagrania studyjne, a studenci będą mieli indywidualną kontrolę nad nagraniem.
Wszystkie pytania są w języku polskim, na które należy odpowiedzieć niewerbalnie lub w języku polskim (35 punktów).
Tłumaczenie na język polski: fragment min. 100 słów (10 punktów).
Zadanie wielozadaniowe: słuchanie, czytanie i odpowiadanie na piśmie na pytania w języku polskim na fragmencie ze słuchu oraz źródłach pisemnych opartych na jednym z tematów. Pisemna odpowiedź będzie wymagała odniesienia się do informacji zarówno w źródle odsłuchowym, jak i pisemnym. Odpowiedź będzie wymagała analizy, oceny, osobistej reakcji i wyciągnięcia wniosku (30 punktów).
Uczniowie powinni napisać esej-około 200 słów z zadania sprawdzającego wieloumiejętności (multi-skill task).

 

Lista lektur do wyboru:
Sławomir Mrożek „Tango”
Jarosław Iwaszkiewicz „Panny z Wilka” oraz „Brzezina”
Jerzy Andrzejewski „Popiół i diament”

Lista filmów do wyboru :
„Katyń” reż. Andrzej Wajda
„Przypadek” reż. Krzysztof Kieślowski 

Każdy esej powinien być napisany na około 300 słów.

Nasza szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu A-level z języka polskiego, w systemie dwuletnim. Zajęcia te od 2008 roku prowadzi wykwalifikowana i niezwykle utalentowana nauczycielka Pani Maria Andrych. Dzięki innowacyjnym metodom, rzetelności i systematyczności Pani Marii, uczniowie naszej szkoły otrzymują najwyższe wyniki z egzaminu. Choćby w ciągu ostatnich trzech lat nauki, w trudnych warunkach lockdown i nauki zdalnej były to wyłącznie oceny A i A*.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.