6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Nasza szkoła przygotowuje do egzaminu GCSE z języka polskiego (General Certificate in Secondary Education). Przygotowanie do egzaminu trwa dwa lata. Uczniowie zdają egzamin z polskiego wraz z innymi egzaminami GCSE, kiedy w szkole angielskiej są w 11 klasie. Szczegółową informację o programie nauczania i egzaminie można znaleźć na stronie internetowej AQA .AQA to jedna z instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i sprawdzanie egzaminów w Wlk. Brytanii.

Uczniowie muszą zgłosić intencję zdawania egzaminu GCSE z j.polskiego do Exams Co-ordinator w swojej angielskiej szkole i do swojego nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej. Obowiązują ścisłe terminy zgłoszeń, za które odpowiedzialni są uczniowie. Egzaminy odbywają się w Centrach Egzaminacyjnych, którymi są angielskie szkoły naszych uczniów. Jeśli angielska szkoła ucznia nie może przeprowadzić egzaminu GCSE z polskiego, odbywają się one pod kierownictwem Polskiej Macierzy Szkolnej w POSK-u. Obowiązuje egzaminacyjna opłata.
Więcej informacji na można znaleźć TUTAJ.

W 2019 roku AQA wprowadziła NOWY egzamin GCSE z języka polskiego.

Egzamin GCSE składa się z czterech części: egzaminu ustnego i trzech egzaminów pisemnych. Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym (Foundation Tier) lub na poziomie wyższym (Higher Tier).
Pytania i zadania egzaminacyjne obejmują trzy bloki tematyczne:

  • Tożsamość i kultura.
  • Problemy lokalne, narodowe, międzynarodowe i globalne.
  • Obecna i przyszła nauka oraz zatrudnienie.

Szczegółowe informacje o programie nauczania i bieżących zmianach w egzaminach GCSE z języka polskiego można znaleźć TUTAJ.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.