6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Obchody Katyńskie

Dnia 29 kwietnia o godzinie 14.00 na cmentarzu Gunnersbury odbyły się obchody 78 Rocznicy Mordu Katyńskiego. W obchodach brały udział polonijne i angielskie organizacje, polscy weterani, przedstawiciele Kościoła, rodziny pomordowanych w Katyniu, delegacje szkół oraz harcerze. Pomimo Niesprzyjającej pogody, licznie zgromadzeni oddali hołd pomordowanym w Katyniu.
Szkołę im. Hetmana Karola Chodkiewicza pod patronatem św. Jana Pawła II reprezentowały Pani Grażyna Kunysz oraz Pani Barbara Trzebiatowska, która przygotowała piękny wieniec, które został złożony przy Pomniku Katyńskim.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.