6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Stulecie urodzin Świętego Jana Pawła II

SEJM USTANOWIŁ ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. 18 MAJA 2020 R. BĘDZIEMY OBCHODZIĆ STULECIE URODZIN KAROLA WOJTYŁY, OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.
JAKO ZADANIE DOMOWE UCZNIOWIE WYKONALI PORTRETY LUB ZREFEROWALI ŻYCIORYS PAPIEŻA POLAKA.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.