6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Szkoła poszukuje nowego skarbnika

Szanowni Rodzice I Opiekunowie

W związku z rezygnacją dnia 10 .II.2022 ze stanowiska skarbnika szkoły przez panią Alinę Shephard- Thorn potrzebujemy nowej odpowiedzialnej osoby na wspomnianą wyżej pozycję. Generalnym zadaniem skarbnika są czynności dotyczące szkolnych rachunków.

Idealnym kandydatem będzie:
– rodzic, którego dziecko uczęszcza do naszej Polskiej Szkoły Sobotniej;
– rodzic posiadający doświadczenie w sprawnym rozliczaniu przychodów i rozchodów;
– rodzic obeznany z odpowiednim programem operacji księgowych i arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.
– Wymagane są kwalifikacje znajomości księgowania: accountancy or book keeping.

Do obowiązków Skarbnika Szkoły należy:
Opieka i prowadzenie konta bankowego szkoły we współpracy z Zarządem Szkoły.
Sporządzanie rocznych raportów finansowych i prezentacja raportów na spotkaniach Zarządu Szkoły i na Walnym Zebraniu.
Przygotowanie Rocznego Raportu do Charity Commision.
Dysponowanie budżetem szkoły zgodnie z jego planem.
Odpowiedzialność finansowa.

Zgłoszenia prosimy składać na adres emailowy szkoły kontakt@szkola-croydon.co.uk

Termin przyjmowania wniosków upływa 22 maja bieżącego roku. Ogłoszenie nowego skarbnika odbędzie się 1 czerwca.

Z Wyrazami Szacunku

Dyrektor szkoły Piotr Kośla
Wicedyrektor Grzegorz Ostrożański