6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Wyróżnienie w konkursie na portret Św. Jana Pawła II

Wielkie gratulacje dla ucznia klasy piątej Nikodema Piejko.
Za wyróżnienie w zorganizowanym przez Polską Macierz Szkolną konkursie na portret Św. Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin.

Nikodemowi życzymy kolejnych sukcesów!

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.