6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Previous
Next

Nasza Polska Szkoła im. Hetmana K. Chodkiewicza pod patronatem św. Jana Pawła II działa od 1950 roku przy Polskiej Parafii Jezusa Miłosiernego w South Norwood w dzielnicy Croydon. Jej założycielem oraz wieloletnim kierownikiem był Ks. Prałat Walerian Gajecki. Od września 2018 roku nasza szkoła działa niezależnie od Polskiej Misji Katolickiej. Został powołany nowy zarząd szkoły.

Szkoła ma status jednostki charytatywnej. Działalność szkoły finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów za naukę dzieci, środków pozyskanych podczas imprez szkolnych, od organizacji charytatywnych, instytucji oraz sponsorów.

Od kilku lat liczba uczniów w naszej szkole wynosi około 300. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Zajęcia odbywają się w soboty w czasie roku szkolnego, który jest podzielony na trzy semestry, w godzinach od 9:30 rano do 13:00 oraz w godzinach od 13:30 do 16:15. Zajęcia odbywają się także w piątki od 18:00 do 20.15, na które uczęszczają głównie uczniowie z małą znajomością języka polskiego. Na terenie szkoły prowadzone są też zajęcia pozalekcyjne.