6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Zarząd Szkoły

Ewa-Nalewajko-min-1024x1024

Ewa Nalewajko

Dyrektor Szkoły

Marta-Czarnecka-789x1024

Marta Czarnecka

Wicedyrektor Do Spraw Administracyjnych

Barbara-Trzebiatowska-1022x1024

Barbara Trzebiatowska

Wicedyrektor Do Spraw Kulturalno-Oświatowych

Powiernicy Szkoły

Anna Jeruć-Kopeć

Marek Kondracki

Joanna Rosłaniec

Barbara Trzebiatowska

Łukasz Pacholec

Łukasz Pacholec

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.