6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Zarząd Szkoły

Ewa-Nalewajko-min-1024x1024

Ewa Nalewajko

Dyrektor Szkoły

Marta-Czarnecka-789x1024

Marta Czarnecka

Wicedyrektor Do Spraw Administracyjnych

Barbara-Trzebiatowska-1022x1024

Barbara Trzebiatowska

Wicedyrektor Do Spraw Kulturalno-Oświatowych

Powiernicy Szkoły

Anna Jeruć-Kopeć

Marek Kondracki

Alina Shephard-Thorn

Barbara Trzebiatowska

Joanna Rosłaniec

Joanna Rosłaniec

Łukasz Pacholec

Łukasz Pacholec