polska szkola croydon jpg-min

WITAMY WPOLSKIEJ SZKOLE SOBOTNIEJ IM. HETMANA KAROLA CHODKIEWICZA POD PATRONATEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

“W tej miejscowości-zakątku 6,8 Oliver Grove SE25 – w zakątku, którego wskazał SAM PAN JEZUS MIŁOSIERNY-powstała Parafia, która ma własny Dom Boży, własną szkołę, własną plebanię, własny klub. Tę Parafię zbudowali: Drodzy, Kochani, Pracowici, Bogobojni, Cisi, dlatego niezapomniani przez Boga i ludzi Parafianie…”

ks. prałat Walerian Gajecki
założyciel szkoły i parafii

PATRONISZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

ZARZĄD I POWIERNICY

AKTUALNOŚCI

Święty Mikołaj w Soplicowie na Croydon

Pierwszy weekend grudnia to stałe, świąteczne wydarzenie w kalendarzu...

III Kolejka Ekstraligi Dyktanda Klas Wczesnoszkolnych 2022/23.

Uczniowie pod czerwoną kreską, od pozycji 10 w dół...

Akademia z okazji Święta Niepodległości 

12 listopada odbyła się w naszej szkole, uroczysta akademia...

Warsztaty teatralne dla uczniów naszej szkoły

Sobotnie zajęcia szkolne były nietypowe, bo urozmaicone warsztatami teatralnymi....

Naprawa dachu i zabezpieczenie sali

Budowa sali parafialnej przez parafian, jak i rodziców pierwszych...

Pierwsza Zabawa Taneczna zorganizowana przez Radę Rodziców

Pomysł utworzenia w szkole Rady Rodziców okazał się nie...

Bal Wszystkich Świętych. Anno Domini 2022

Nasza alternatywna, zgodna z duchem chrześcijańskiego życia oferta zoorganizowania...

Ślubowanie Pierwszoklasistów

W sobotę 15 października 2022 r. w naszej szkole...

‘Dziatwa z 6 Oliver Grove nie gęsi, swój jezyk zna’

Obecny rok szkolny jest naznaczony cyklem rozgrywek dotyczącym umiejętności...

ZAPISY DO POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ

krok po kroku

JESTEŚMY ZAREJESTROWANI

JESTEŚMY ZAREJESTROWANI

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu
"Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.
Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Londynie (II)
Kwota dotacji: 30 547,00 PLN.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 261 264,00 PLN
Przedsięwzięcie „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Londynie (II)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów
wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

DZIĘKUJEMY!