6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Nasza szkoła już około 70 lat krzewi polskość wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w Południowym Londynie.

Szkoła prowadzi edukację w zakresie:
• Wychowania w duchu katolickim, przygotowując dzieci i młodzież do Sakramentów
Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii,
• Języka polskiego w mowie i piśmie,
• Historii i tradycji polskich,
• Geografii,
• Szkoła przygotowuje młodzież do egzaminów z języka polskiego z GCSE i A-level.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.