6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

co nas wyroznia-min

Od kilku lat liczba uczniów w naszej szkole wynosi około 300. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Zajęcia odbywają się w soboty w czasie roku szkolnego, który jest podzielony na trzy semestry, w godzinach od 9:30 do 13:00 oraz w godz. od 13:30 do 16.15. Zajęcia odbywają się także w piątki od godz. 18.00 do 20.15, na które uczęszczają głównie uczniowie z małą znajomością języka polskiego. Na terenie szkoły prowadzone są też zajęcia pozalekcyjne.

Nauka w Polskiej Szkole znacznie różni się od tej, którą znamy z Kraju. Dzieci przychodzą tu tylko na kilka godzin raz w tygodniu. Dzieci są na różnym poziomie znajomości języka polskiego, począwszy od tych, którzy znają go biegle, a skończywszy na tych, które nie słyszaly go wcześniej nawet w środowisku rodzinnym. Ścisła współpraca z rodzicami gwarantuje nam osiągnięcie zamierzonych celów.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.