6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Kryteria przyjmowania do szkoły i procedura zapisów.

Termin rozpoczęcia
Nasza szkoła jest szkołą katolicką współpracującą z Parafią Jezusa Miłosiernego, 6 Oliver Grove, Londyn SE25 6EJ. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z rodzin należących do naszej parafii.

Termin rozpoczęcia zapisów na rok szkolny 2024/25:
12.03.2024 – uczniowie uczęszczający do naszej szkoły oraz ich rodzeństwo.
01.04.2024 – nowi kandydaci, pragnący rozpocząć naukę w naszej szkole.

W przypadku, gdy ilość ubiegających się o przyjęcie przekracza ilość miejsc, następujące kryteria będą brane pod uwagę.
1. Kandydaci obecnie uczęszczający do naszej szkoły
2. Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły.
3. Dzieci pochodzenia polskiego z praktykujących rodzin katolickich spoza naszej parafii.

Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży chodzących do naszej szkoły dokonują każdorazowego zapisu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Formularz można wypełnić On-line lub pobrać TUTAJ, zeskanować wypełniony formularz i wysłać na e-mail szkoły: kontakt@szkola-croydon.co.uk

Przy zapisach należy uiścić opłatę bezzwrotną w wysokości £50. Opłata rejestracyjna jest zwrotna tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata z powodu braku wolnych miejsc.

Rodzice są zobowiązani do poinformowania szkoły o nieobecności ucznia lub decyzji wycofania dziecka ze szkoły.

WAŻNE: Przed zapisaniem dziecka, proszę zapoznać sie z Regulaminem naszej szkoły.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie formularza poniżej. 

Opłaty za rok 2024/2025:

Szkoła sobotnia:

Jedno dziecko £330 za rok w jednej racie lub 2x £175 w dwóch ratach .
Dwoje dzieci £510 za rok w jednej racie lub 2x £265 w dwóch ratach.
Troje dzieci i więcej £630 za rok w jednej racie lub 2x £325 w dwóch ratach.
£20 dodatkowo za opóźnienie wpłaty.
Mikołaj został wliczony do rachunku rocznego.
Depozyt jest odliczany od czesnego.
Kwotę należy uiścić w całości lub dwóch ratach.

Szkoła piątkowa:

Jedno dziecko £10 za sesję.
Dwoje dzieci £18 za sesję.
Troje dzieci i więcej £20 za sesję.
Dodatkowo Mikołaj £8 i BBQ £5 na zakończenie roku.
£20 dodatkowo za opóźnienie wpłaty.
W roku szkolnym mamy 33 sesje .
Kwotę należy uiścić w całości lub dwóch ratach.

Terminy wpłat czesnego:

Termin wpłaty I raty upływa 5 października 2024 roku.
Termin wpłaty II raty upływa 1 lutego 2025 roku.

Dane do przelewu:

POLSKA SZKOLA SOBOTNIA IM.HETMANA KAROLA CHODKIEWICZA POD PATRONATEM SWIETEGO JANA PAWLA II
Sort code: 20-57-76
Account number: 80088161

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.