6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Kryteria przyjmowania do szkoły i procedura zapisów.

Termin rozpoczęcia Nasza szkoła jest szkołą katolicką współpracującą z Parafią Jezusa Miłosiernego, 6 Oliver Grove, Londyn SE25 6EJ. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z rodzin należących do naszej parafii. Termin rozpoczęcia zapisów na rok szkolny 2023/24: 01.04.2023 – uczniowie uczęszczający do naszej szkoły oraz ich rodzeństwo. 15.05.2023 – nowi kandydaci, pragnący rozpocząć naukę w naszej szkole. W przypadku, gdy ilość ubiegających się o przyjęcie przekracza ilość miejsc, następujące kryteria będą brane pod uwagę. 1. Kandydaci obecnie uczęszczający do naszej szkoły 2. Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły. 3. Dzieci pochodzenia polskiego z praktykujących rodzin katolickich spoza naszej parafii. Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży chodzących do naszej szkoły dokonują każdorazowego zapisu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Formularz można wypełnić On-line lub pobrać TUTAJ, zeskanować wypełniony formularz i wysłać na e-mail szkoły: kontakt@szkola-croydon.co.uk Przy zapisach należy uiścić opłatę bezzwrotną w wysokości £50. Opłata rejestracyjna jest zwrotna tylko w przypadku nie przyjęcia kandydata z powodu braku wolnych miejsc. Rodzice są zobowiązani do poinformowania szkoły o nieobecności ucznia lub decyzji wycofania dziecka ze szkoły.

WAŻNE: Przed zapisaniem dziecka, proszę zapoznać sie z Regulaminem naszej szkoły.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o wypełnienie formularza poniżej. 

Opłaty za rok 2023/2024:

Szkoła sobotnia:

Jedno dziecko £310 za rok w jednej racie lub 2x £165 w dwóch ratach .
Dwoje dzieci £490 za rok w jednej racie lub 2x £255 w dwóch ratach.
Troje dzieci i więcej £610 za rok w jednej racie lub 2x £315 w dwóch ratach.
£20 dodatkowo za opóźnienie wpłaty.
Mikołaj został wliczony do rachunku rocznego.
Depozyt jest odliczany od czesnego.
Kwotę należy uiścić w całości lub dwóch ratach.

Szkoła piątkowa:

Jedno dziecko £9 za sesję.
Dwoje dzieci £16 za sesję.
Troje dzieci i więcej £20 za sesję.
Dodatkowo Mikołaj £5 i BBQ £5 na zakończenie roku.
£20 dodatkowo za opóźnienie wpłaty.
W roku szkolnym mamy 33 sesje .
Kwotę należy uiścić w całości lub dwóch ratach.

Terminy wpłat czesnego:

Termin wpłaty I raty upływa 1 października 2023 roku.
Termin wpłaty II raty upływa 31 stycznia 2024 roku.

Dane do przelewu:

POLSKA SZKOLA SOBOTNIA IM.HETMANA KAROLA CHODKIEWICZA POD PATRONATEM SWIETEGO JANA PAWLA II
Sort code: 20-57-76
Account number: 80088161