6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

INFORMACJA:

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia, jesteśmy zmuszeni odwołać zajęcia pozalekcyjne. Zostaną one przywrócone natychmiast po zniesieniu nałożonych ograniczeń.
Dziękujemy za okazałe zrozumienie.