6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Akademia z okazji Święta Niepodległości 

12 listopada odbyła się w naszej szkole, uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Ta 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości została starannie przygotowana i przedstawiona przez klasę maturalną (A -level) oraz kilkorga uczniów klasy III  pod kierunkiem i opieką Pani Marii Andrych.

Jest to jak co roku dla nas Polaków bardzo podniosła uroczystość, która wzbogaca wiedzę naszych uczniów o historycznych wydarzeniach sprzed lat, rozwijając szacunek dla dokonań poprzednich pokoleń. Staramy się uświadomić ciągłość historii, ale także wzbudzić wśród zebranych refleksje. Uczniowie zaprezentowali występ słowno-muzyczny połączony z projekcją slajdów.

W skrócie zobrazowano sytuację polityczną na ziemiach polskich, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki o własne wolne państwo. Podczas akademii uczniowie klasy A-level śpiewali pieśni legionowe przeplatane wierszami o tematyce patriotycznej. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami.  

Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. 

Z wyrazami szacunku,
Klaudia Stankiewicz

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.