6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Święty Mikołaj w Soplicowie na Croydon

Pierwszy weekend grudnia to stałe, świąteczne wydarzenie w kalendarzu naszej 73-letniej Akademii Hetmana Chodkiewicza, celebrowane z wielką pompą.

To rewelacyjny dzień, na który czekają nie tylko dzieci z klas wczesnoszkolnych, ale także Rada Pedagogiczna, spragniona prezentów.

Ktokolwiek przebywa na Olivier Grove 6 – niezależnie czy to mały, czy duży – każdy wyczekuje spotkania ze Świętym Mikołajem!

Każdy także odchodzi z dużą paczką podarunków!

Ta sobota zawsze jest miła, gwarna i radosna. Jakby troski popłynęły wraz z wodą Tamizy w oddal do morza, a sala parafialna wypełniona jest po brzegi rozpromienionymi twarzami, tworząc pogodną atmosferę jak Jedna Wielka Rodzina.

Hania Mohammed z 8 klasy słucha uważnie przemówienia dostojnego przybysza z Mirry
Maturzystka Julia Kondracka z pamiątkową fotką ze Świętym Mikołajem

Święty Mikołaj w tak radosnym towarzystwie na Olivier Grove 6 rozdał ponad 250 prezentów!

Niech zdrowie i łaska towarzyszą mu zawsze, gdyż jest cennym, stałym gościem w naszej szkole.

Autor: Grzegorz Ostrożański
Zdjęcia: Sylwia Dziduch

Klasy popołudniowe ze Świętym Mikołajem
Święty Mikołaj z Aniołkami gości rodzeństwo Oskara Rosłańca(VIII klasa) z siostrzyczką Neli

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.