6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Akademia Majowa 2021

Dzięki uczniom klasy V i wychowawczyni doszło do pierwszej w tym roku szkolnym Akademii.
Mieliśmy zaszczyt obejrzeć spektakl dotyczący ważnych wydarzeń majowych z dziedzictwa naszego narodu. To wielki sukces !!! A dlaczego? Pomyślcie chwilę mili państwo. Jak wpłynąć na podopiecznych w dobie obostrzeń? Podczas tak zwanego “(anty) społecznego dystansu”, aby móc zmotywować, a przede wszystkim zainspirować swoich wychowanków do takiego wysiłku? I to nie byle jakiego poświęcenia?! Przecież uczniowie V klasy wystąpili, aż czterokrotnie na deskach sali Olivier Grove 6!! Zarówno klasa poranna, jak i południowa.👏👏👏. Chwała młodzieży oraz wychowawczyni ! Zauważmy, iż nikt nie został pominięty, przez co każdy uczeń miał swój udział na scenie.

Scenariusz patriotycznego przedstawienia był bardzo bogaty. Pełen pieśni, wierszy oraz interesującego dialogu. Rozpoczął się podniośle, jak przystało na Polaków!! Od Apelu Jasnogórskiego, czyli na stojąco zaśpiewaliśmy nabożeństwo do Maryi Królowej Polski. Następnie usłyszeliśmy piękną recytację XVIII wiecznej pieśni o Najświętszej Pannie Częstochowskiej zaczynającej się od słów: “Witaj Jutrzenko rano powstająca…“. Napisaną przez Franciszka Karpińskiego znanego poety, kresowiaka z Pokucia, autora kolędy: “Bóg się rodzi“, czy wielkanocnej pieśni: “Zwycięzca śmierci“. Pieśń przedstawiły Hania (poranna klasa) i Marcelina z Zosią (klasa południowa)

Nasza zdolna, polska dziatwa przedstawiła najstarszy w nowożytnej Europie
akt Konstytucji 3 Maja, który uwieńczył ciężką pracę Sejmu Czteroletniego (1788-92). Po to, by naprawić Rzeczpospolitą. Na scenie pojawili się: król August Poniatowski i reprezentant szlachty, a chwilę potem narratorzy przedstawienia poprosili wszystkich o powstanie i zaśpiewanie hymnu narodowego. Prezenterami bardzo ciekawej narracji byli Tosia i Adaś z klasy porannej oraz Karol i Marcelina z klasy południowej. Nie zabrakło również przedstawienia rocznicy Bitwy pod Monte Casino, którą zdobyli dnia 18 maja 1944 roku żołnierze II Korpusu Armii Polskiej. Po wojnie zostali w Wielkiej Brytanii, a wielu z nich związało się z naszą szkołą. To dzięki tzw. emigracji pokolenia Andersa powstała polska szkoła, a później parafia na Olivier Grove 6. Pięknym wierszem: ”To Oni” uczcili Krystian (klasa poranna) oraz Jacob (klasa południowa) poświęcenie życia polskich bohaterów. Zarówno walczących na stokach benedyktyńskiego klasztoru, łamiących niemieckie ważne linie frontu, czy budujących „polską wyspę” na Croydon po zakończeniu II wojny Światowej. Niezwykle barwna Akademia Majowa, ubogacona w ciekawe rozmowy, wiersze i pieśni została zakończona słynną “Rotą” Marii Konopnickiej. I tak w duchu walki, gotowości obrony Ojczyzny, poczucia dumy z bycia Polakami rozeszliśmy się z powrotem do lekcyjnych sal.

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.