6 Oliver Grove

London SE25 6EJ

kontakt@szkola-croydon.co.uk

07578781570 (w soboty 09:30 - 13:00)

Zdobyliśmy medal na Olimpiadzie Polonijnej!

W tegorocznej II Zdalnej Olimpiadzie Szkół Polonijnych wzięło udział ponad 300 odważnych uczniów i nauczycieli z całego świata. Naszą szkołę reprezentowało aż 12 podopiecznych. Co więcej, był to ich absolutny debiut !!! Wyobraźcie sobie drodzy, że jeden z nich, Olivier Dudkiewicz z klasy A-level zdobył brązowy medal. Uzyskał trzecie miejsce w kategorii matematyka.

Brawo zdolny żaku za walkę i sukces na wirtualnej arenie olimpijskiej!!!

Warto dodać, iż Olivier jest synem pani nauczycielki Agnieszki Szreder, która krzewi wiedzę o Polsce wśród najmłodszych wychowanków szkoły.

Jesteśmy dumni z niego, jak i z pozostałej dzielnej młodzieży za udział, podjęcie wyzwania oraz reprezentowanie naszej szkoły. Mamy nadzieję, też ambicje wystawić jeszcze liczniejszą ekipę w przyszłorocznych igrzyskach.

Hetmani” wkrótce zaczną nowy rok szkolny. To czas intelektualnego, mocnego treningu, aby na przełomie maja i czerwca 2022 wrócić z workiem krążków, dyplomów oraz chwały. Jak na Hetmanów przystało !!!

Wicedyrektor Grzegorz Ostrożański

Zdobyliśmy medal na Olimpiadzie Polonijnej 2
Zdobyliśmy medal na Olimpiadzie Polonijnej 1

Ruszyły zapisy na rok 2024/25:

12.03.2024 – obecni uczniowie naszej szkoły i ich rodzeństwo rozpoczynające naukę w nasze szkole.
01.04.2024 – dzieci do tej pory nieuczące się w naszej placówce.

Zmianie uległa kwota opłaty za czesne. Kwotę czesnego, jak i kryteria przyjmowania uczniów, znajdą Państwo w zakładce: Procedury Zapisów i Opłaty.